Skip to main content

مالی

مالی

در ساید بار سمت را با کلیک روی مالی دو آیتم را می‌توانیم مشاهده کنیم.

  • گردش حساب

  • افزایش اعتبار

ما در گردش حساب گزارش مبالغ کسر شده از کیف پول به ازای کمیسیون و کارمزد افیلی را مشاهده می‌کنیم.

6.jpg

و در قسمت افزایش اعتبار می توانیم مبلغ کیف پول خود را افزایش دهیم.

5.png