Skip to main content

رسانه

رسانه خود را چگونه ثبت کنیم؟

در ساید بار سمت راست با کلیک روی رسانه‌ها وارد صفحه‌ی رسانه‌ها می‌شویم.

1.png

روی دکمه‌ی ایجاد کلیک می‌کنیم 

بعد از باز شدن صفحه ایجاد رسانه، در ابتدا از سلکت بار اول نوع رسانه‌ی خود را انتخاب کرده

سپس در قسمت نام رسانه، نام رسانه‌ی خودمان را به صورت فارسی می‌نویسیم

1.jpg

و در انتها در بخش آدرس رسانه، نشانه‌ی اینترنتی رسانه‌ی خودمان را وارد می‌کنیم سپس دکمه‌ي ارسال را می‌زنیم.

2.jpg