رفتن به محتوای اصلی

ساخت سرویس

چگونه سرویس بسازیم؟

برای استفاده از خدمات افیلی نیازمنده ساخت سرویس هستیم، هر سرویس برنامه‌ای است که توسط افیلی جهت ارائه‌ی خدمتی خاص طراحی شده. درحال حاضر در افیلی دو سرویس فروشگاه و ناشر برای استفاده از خدمات شبکه‌ی همکاری در فروش افیلی موجود است.

برای ایجاد یک سرویس از بخش سرویس‌های من روی دکمه‌ی سرویس جدید کلیک  می‌کنیم.

1.jpg

در صفحه‌ی باز شده در ابتدا یک نام برای سرویس خود‌ می‌نویسیم بعد از نوشتن نام سرویس روی دکمه‌ی بعدی کلیک کرده و به مرحله‌ی بعد می‌رویم.

2.jpg

در صفحه‌ی باز شده یکی از دو سرویس فروشگاه یا ناشر را با کلیک روی دکمه‌ی انتخاب کنید، انتخاب کرده سپس دکمه‌ی بعدی را می‌زنیم.

3.jpg

در این صفحه تنظیمات مربوطه را بررسی کرده و در صورت اطمینان از صحیح بودن تمامی مراحل روی دکمه‌ی ایجاد سرویس کلیک می‌کنیم تا سرویس مورد نظر ساخته شود.

4.jpg

ما می‌توانیم به صورت همزمان از چندین سرویس استفاده کنیم. برای اینکه سرویس دیگری بسازیم روی دکمه‌ی سرویس جدید کلیک کرده

5.jpg

و همانند سرویس قبلی تمامی مراحل را طی می‌کنیم.

برای اینکه بتوانیم از سرویس ساخته شد استفاده کنیم روی دکمه‌ی ورود به سرویس کلیک کرده تا وارد محیط سرویس مورد نظر شویم.

6.jpg