Skip to main content

Recently Updated Pages

سرویس کانورژن

راهنمای فروشگاه‌ها توسعه‌دهندگان

برای ردیابی و مدیرت کانورژن‌ها و علاوه بر پیاده‌سازی اسکریپت می‌توانید از طریق API‌های سرویس کانو...

Updated 1 month ago by داود سرائی

سرویس مشتری

راهنمای فروشگاه‌ها توسعه‌دهندگان

در صورتی که ارائه دهنده سرویس SaaS هستید یا مشتری در ازای پرداخت حق عضویت از خدمات شما استفاده می...

Updated 1 month ago by داود سرائی

اسکریپت ردیابی

راهنمای فروشگاه‌ها توسعه‌دهندگان

در صورتی که تیم فنی شما امکان پیاده‌سازی سرویس‌ها را ندارد یا تمایلی به پیاده‌سازی API ندارید می‌...

Updated 3 months ago by داود سرائی

سرویس محصول

راهنمای فروشگاه‌ها توسعه‌دهندگان

در صورتی که بخواهید لیست محصولات شما به بازاریابان نمایش داده شود یا برای دسته‌بندی‌ها و محصولات ...

Updated 3 months ago by داود سرائی

سوال و جواب

راهنمای بازاریابان

1. از کدام قسمت میتوان میزان پورسانت فروشگاه‌ها را مشاهده کرد؟ در باکس هر فروشگاه روی توضیحات بی...

Updated 5 months ago by داود سرائی

بنر

راهنمای بازاریابان

دریافت بنر در ساید بار سمت راست با کلیک روی بنرها وارد قسمت بنرها می‌شویم. در این صفحه لی...

Updated 8 months ago by داود سرائی

ساخت لینک افیلیت(لینک عادی)

راهنمای بازاریابان

چگونه لینک افیلیت بسازیم؟ برای ساخت لینک افیلیت از ساید بار سمت راست روی لینک‌ها کلیک می‌کنی...

Updated 8 months ago by داود سرائی

فروشگاه

راهنمای بازاریابان

درخواست عضویت به فروشگاه از ساید بار سمت راست روی فروشگاه‌ها کلیک می‌کنیم. سه آیتم به ما نشا...

Updated 8 months ago by داود سرائی

رسانه

راهنمای بازاریابان

رسانه خود را چگونه ثبت کنیم؟ در ساید بار سمت راست با کلیک روی رسانه‌ها وارد صفحه‌ی رسانه‌ها ...

Updated 8 months ago by داود سرائی

وارد کردن اطلاعات

راهنمای بازاریابان

چگونه  اطلاعات را به درستی وارد کنیم؟ برای شروع فعالیت و استفاده از خدمات افیلی در ابتدا لاز...

Updated 8 months ago by داود سرائی

ساخت سرویس

راهنمای بازاریابان

چگونه سرویس بسازیم؟ برای استفاده از خدمات افیلی نیازمنده ساخت سرویس هستیم، هر سرویس برنامه‌ا...

Updated 8 months ago by داود سرائی

ثبت نام

راهنمای بازاریابان

چگونه در افیلی ثبت نام کنیم؟ برای ثبت نام در پلتفرم همکاری در فروش افیلی پس از ورود به سای...

Updated 8 months ago by داود سرائی

مالی

راهنمای فروشگاه‌ها آموزش کار با پنل

مالی در ساید بار سمت را با کلیک روی مالی دو آیتم را می‌توانیم مشاهده کنیم. گردش حساب ا...

Updated 8 months ago by فاطمه خانجانی

کانورژن

راهنمای فروشگاه‌ها آموزش کار با پنل

کانورژن از ساید بار سمت راست روی کانورژن کلیک می‌کنیم. در این قسمت می‌توانیم خریدهای صورت گرف...

Updated 8 months ago by فاطمه خانجانی

بازایابان

راهنمای فروشگاه‌ها آموزش کار با پنل

بازاریابان از ساید بار سمت راست با کلیک روی بازاریابان می‌توانید این قسمت را مشاهده کنید. در ...

Updated 8 months ago by فاطمه خانجانی

کدهای تخفیف

راهنمای فروشگاه‌ها آموزش کار با پنل

کدهای تخفیف از ساید بار سمت راست روی کدهای تخفیف کلیک کرده. وارد صفحه‌ی کدهای تخفیف می‌شویم. د...

Updated 8 months ago by فاطمه خانجانی

کمیسیون

راهنمای فروشگاه‌ها آموزش کار با پنل

از ساید بار سمت راست با کلیک روی کمیسیون میتوانید پلن‌های متنوع کمیسیونی را مشاهده کنید. د...

Updated 8 months ago by فاطمه خانجانی

بنر

راهنمای فروشگاه‌ها آموزش کار با پنل

بنر از ساید بار سمت راست روی بنرها کلیک می‌کنیم. در این قسمت می‌توانیم بنرهایی را از نوع عکس یا...

Updated 8 months ago by فاطمه خانجانی

فروشگاه‌ها

راهنمای فروشگاه‌ها آموزش کار با پنل

فروشگاه‌ها از ساید بار سمت راست با کلیک روی فروشگاه‌ها می‌توانیم فروشگاهی که ثبت کردیم را مشاهده...

Updated 8 months ago by فاطمه خانجانی

چگونه اطلاعات را به درستی وارد کنیم؟

راهنمای فروشگاه‌ها آموزش کار با پنل

چگونه  اطلاعات را به درستی وارد کنیم؟ برای شروع فعالیت و استفاده از خدمات افیلی در ابتدا لازم اس...

Updated 8 months ago by فاطمه خانجانی